Królestwo Hasselandu znajduje się na wyspach Razuri i Zegiesa, zajętych w 2012 r, a rozlokowanych w pobliżu kontynentu nazywanego Orientyką. Za datę powstania Hasselandu uznajemy 3 lipca 2001 r., kiedy to Królowa Magdalena I nadała pierwszemu mieszkańcowi Królestwa, późniejszemu królowi Piotrowi Pawłowi I tytuł barona. Wówczas Hasseland zaczął funkcjonowac jako oddzielne państwo. Dawno temu w 2003 r zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia swoich terytoriów i błąkaliśmy się po polskim mikroświecie, szukając nowej ojczyzny. Rząd Emigracyjny Królestwa Hasselandu przez długi czas był jedyną legalną władzą naszego państwa. Przez długich 8 lat naszą przystanią było Księstwo Sarmacji, jednak ostatecznie musieliśmy je opuścić. Następnie gościliśmy w Demokracji Surmeńskiej. A od 2012r kolonizujemy nowe, własne ziemie. Po upadku Solardii powróciła do nas Cyberia. A w 2018 przyłączyliśmy się do Sarmacji.